Rekabet Kurumu, Samsung ve LG’ye yüklü miktarda ceza kesti

Piyasa koşullarını denetlemek, monopol ve tekel durumlarını önlemek, tüketici haklarını korumak ve adil rekabeti sağlamak için gerekli düzenlemeleri yaparak uygulamakla görevli olan Rekabet Kurumu, Samsung ve LG için yüklü miktarda ceza kesti. İşte detaylar…

Rekabet Kurumu neden Samsung ve LG’ye ceza verdi?

Bir üretici veya markanın, belirlediği ürün veya hizmetlerin perakende satış fiyatlarını kontrol etme veya düzenleme girişimi bir suç olarak kabul edilir. Zira bu tür bir müdahale, ürünlerinin piyasadaki fiyatını belirleyerek, satıcıların bu fiyatı aşağı veya yukarı çekme yeteneğini kısıtlamayı amaçlar.

Bu nedenle genellikle rekabet yasalarına aykırı olarak kabul edilir. Çünkü serbest piyasanın doğasına aykırı olarak rekabeti kısıtlama veya bozma durumuna yol açabilir. Rekabet Kurumu ise tüketici haklarını ve adil rekabeti koruma amacıyla bu tür fiyat müdahalelerine karşı çıkarak bugün olduğu gibi para cezası veya farklı yaptırımlar uygulayabilir.

Rekabet Kurumu’ndan enerji şirketlerine soruşturma!

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, LG Electronics Ticaret AŞ ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması

Rekabet Kurulunun 09.09.2021 tarihli ve 21-42/617-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

a) Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti., LG Electronics Ticaret AŞ ile SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.nin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatına müdahalede bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine

b) Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası

i. ile üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren,

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.’ye 227.161.142,04- TL,

ii. ile üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren,

SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 1.984.907,00-TL,

iii. ile 6. maddesinin birinci fikrasının (a) bendi hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden

LG Electronics Ticaret AŞ’ye 33.870.305,21-TL,

idari para cezası verilmesine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx