Türk mitolojisinde Gal Han kimdir?

Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Ateş Tanrısına Gal Han denir.

Ateşin ve ocağın devamlılığını sağladıkları öne sürülen Gal Hanlar Al/Hal inancı ile bağlantılıdır.

Moğol kökenli bir kavram olan Gal Han Türklerdeki Al (Hal) Ana’nın karşılığı olarak düşünülebilir.

Tehlikeli olduğu ileri sürülen Gal Hanlar kızdıklarında yangınlar çıkarabiliyor.

Bu kelimeden türeyen ve Ocak Tanrısı anlamına gelen Golomto Han adlı bir karaktere yine Moğol mitolojisinde rastlamak mümkündür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx